دانلود زیر نویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)

Poster

زیر نویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)

  • سال ساخت : 2018
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E07-E08.180612.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E02.@serial_film_mix_kdream   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E05-E06.@serial_film_mix_kdream   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها 
Farsi/Persian Are You Human Episode 07 - E08   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Episode 05 - E06   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E07-E08.Per.Sub   f_hellion
NOX ارائه شده توسط تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Are You Human Too.E07-E08.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E05-E06.@serial_film_mix_kdream   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/serial_film_mix_kdream 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E02.@serial_film_mix_kdream   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها .t.me/serial_film_mix_kdream  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E07-08   f971
زیرنویس قسمت هفتم و هشتم(F971) 
Farsi/Persian Are You Human Too.E05-E06.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E05_6   f971
زیرنویس قسمت پنجم و ششم(F971) 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E01.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/smix_kdream_mix_kdream 
Farsi/Persian Are You Human Episode 03 - E04   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Too.E03-E04.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E03   f971
زیرنویس قسمت سوم و چهارم(F971) 
Farsi/Persian Are You Human Episode 02   Persian Dream Team
DoNyA @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Episode 01   Persian Dream Team
Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Too.E02.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian Are You Human Too.E01.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجم: زهرا  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E02   f971
زیرنویس قسمت دوم(F971) 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E01   f971
زیرنویس قسمت اول (F971) 
دانلود زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) دانلود زیرنویس Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) دانلود زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) با لینک مستقیم زیرنویس Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)