دانلود زیر نویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스)

Poster

زیر نویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스)

  • سال ساخت : 2018
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian Cross Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode06.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.Episode05.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم:سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Cross.Episode04.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده 
Farsi/Persian Cross Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 03   Persian Dream Team
Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode03.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian Cross.Episode02.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده 
Farsi/Persian Cross Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Cross.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Cross.Episode01.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
دانلود زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스) دانلود زیرنویس Cross (Keuroseu / 크로스) زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스) دانلود زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스) با لینک مستقیم زیرنویس Cross (Keuroseu / 크로스) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Cross (Keuroseu / 크로스)