دانلود زیر نویس فارسی Hart of Dixie - First Season فصل اول

Poster

زیر نویس فارسی Hart of Dixie - First Season فصل اول

  • سال ساخت : 2011
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian Hart_of_Dixie-01x21-Disaster Drills&Departures 480P   AR SH
من فقط تنظیم کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie - 01x10 - Hairdos & Holidays 1   Sam_terner
فقط تنظیم کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie - 01x03 - Gumbo & Glory 2HD 1   Sam_terner
فقط تنظیم کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie - 01x01 - Pilot 2HD 1   Sam_terner
فقط تنظیم کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x22The.Big.Day 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart.of.Dixie.S01E22.The.Big.Day 1   Khati.Elena
 
Farsi/Persian Hart-of-Dixie--01x21--Disaster-Drills-Departures 1   shom
کارترجمه از امیــــــــــد shomاز انجمن فیلم یاران 
Farsi/Persian Hart-of-Dixie--01x21--Disaster-Drills-Departures 1   shom
کارترجمه از امیــــــــــد shomاز انجمن فیلم یاران 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x20The.Race.and.the.Relationship.HDTV.XviD-2HD 1   Amir_t6262
مترجمین : آرین و سمیرا 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x20The Race The Relationship 1   Arian Drama
مترجمین : آرین و سمیرا 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x19Destiny Denial 1   Arian Drama
مترجمین : آرین و سمیرا 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x18Bachelorettes Bullets 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x18Bachelorettes Bullets 1   Arian Drama
مترجمین : آرین و سمیرا 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x17Heart to Hart 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart.of.Dixie.S01E17.HDTV.XviD-2HD 1   Amir_t6262
فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x16Tributes Triangles 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x17Heart to Hart 1   Arian Drama
TvCenter ارائــه ای از تیــم تــرجمــه ی 
Farsi/Persian Hart.of.Dixie.S01E16.HDTV.XviD-2HD 1   Amir_t6262
فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x16Tributes Triangles 1   Arian Drama
TvCenter ارائــه ای از تیــم تــرجمــه ی 
Farsi/Persian Hart of Dixie 01x15 Snowflakes Soulmates 1   Arian Drama
TvCenter ارائه ای از تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x14Aliens Aliases 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x14Aliens Aliases 1   Arian Drama
TvCenter از Drama تـــرجمـــه آریـــــن 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x13Sweetie Pies Sweaty Palms 1   Arian Drama
TvCenter از Drama آرین & ZxTrue ترجمه از : سمیرا 
Farsi/Persian Hart of Dixie S01E12 HDTV XviD-LOL 1   Sorrow
ارائه ای از تیم ترجمه تی وی سنتر 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x11Hells Belles 1   hamid007
من قط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x11Hells Belles 1   Arian Drama
TvCenter ارائــــه ای از تیـــــم تـــــرجمه ی 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x10Hairdos Holidays 1   hamid007
من قط تنظیم و آپلود کردم 480 p 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x10Hairdos Holidays 1   Arian Drama
TvCenter از Drama تـــرجمـــه آریـــــن 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x09The Pirate the Practice 1   hamid007
480p من فقط تنظیم و آپلود کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x09The Pirate the Practice 1   Arian Drama
Tvcenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x08Homecoming Coming Home 1   hamid007
480p من فقط تنظیم و آپلود کردم 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x08Homecoming Coming Home 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x07The Crush The Crossbow 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x06The Undead The Unsaid 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x07The Crush The Crossbow 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x06The Undead The Unsaid 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x05Faith Infidelity 480 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x03Gumbo Glory 480 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x02Parades Pariahs 480 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x01Pilot 1   hamid007
من فقط تنظیم و آپلود کردم 480 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x05Faith Infidelity 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x04In Havoc in Heat 720p 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x03Gumbo Glory 720p 1   Arian Drama
TvCenter از S_G_H و سینا Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart of Dixie01x02Parades..Pariahs.720p 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
Farsi/Persian Hart.of.Dixie.S01E01.Pilot.720p 1   Arian Drama
TvCenter از Drama ترجمه آرین 
دانلود زیرنویس فارسی Hart of Dixie - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Hart of Dixie - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Hart of Dixie - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Hart of Dixie - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Hart of Dixie - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Hart of Dixie - First Season فصل اول