دانلود زیر نویس فارسی I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야)

Poster

زیر نویس فارسی I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야)

  • سال ساخت : 2017
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 08   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E08.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : نسرین 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E07.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : محبوبه 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E06-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E05-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E06.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : نسرین 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E05.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : محبوبه 
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 03   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E04-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E03-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I am Not a Robot Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E04.sunflowermag   Mahboobeh
⏪⏪⏪ تیم ترجمه مجله آفتابگردان ⏩⏩⏩ مترجمان : محبوبه و نسرین  
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E03.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : محبوبه مجل گل آفتابگردان http://sunflowermag.ir 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E02-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E01-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E02.sunflowermag   Mahboobeh
مترجمان : محبوبه/ نسرین 
Farsi/Persian I'm.Not.a.Robot.E01.sunflowermag   Mahboobeh
http://sunflowermag.ir 
Farsi/Persian 로봇이-아니야-I.Am.Not.a.Robot.teaser03   seouldl.in
دانلود سریال -> www.seouldl.ir  
Farsi/Persian 로봇이-아니야-I.Am.Not.a.Robot.teaser02   seouldl.in
دانلود سریال -> www.seouldl.ir  
Farsi/Persian 로봇이-아니야-I.Am.Not.a.Robot.teaser01   seouldl.in
دانلود سریال -> www.seouldl.ir 
دانلود زیرنویس فارسی I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야) دانلود زیرنویس I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야) زیرنویس فارسی I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야) دانلود زیرنویس فارسی I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야) با لینک مستقیم زیرنویس I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야) دانلود زیرنویس فارسی فیلم I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야)