دانلود زیر نویس فارسی Kevin Can Wait - First Season فصل اول

Poster

زیر نویس فارسی Kevin Can Wait - First Season فصل اول

  • سال ساخت : 2016
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian Season 1 Complete   sweetman
تنها زیرنویس فارسی این فصل از سریال جمع اوری شد 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - S01 - All Episodes   sweetman
تنها زیرنویس فارسی این فصل از سریال جمع اوری شد 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E24.720p.HDTV.x264-AVS   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E24.HDTV.x264-SVA/FLEET/AFG/RBB/FUM   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E24.480p HDTV x264-mSD/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E24.720p HDTV HEVC x265-MeGusta/PSA/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E23 - Sting of Queens (Part-1).HDTV.x264-SVA   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E23.720p.HDTV.x264-AVS   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E23.720p.HDTV.x264-FLEET   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E23.HDTV.x264-SVA/FLEET/AFG/RBB/FUM   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E23 480p HDTV x264-mSD/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E23 720p HDTV HEVC x265-MeGusta/PSA/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 720p HDTV x264-AVS   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A هماهنگ با نسخه کوتاه تر همراه با تبلیغات 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 HDTV x264-SVA   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A هماهنگ با نسخه کوتاه تر همراه با تبلیغات 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 480p HDTV x264-mSD/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A هماهنگ با نسخه کوتاه تر همراه با تبلیغات 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 720p HDTV HEVC x265-MeGusta/PSA/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A هماهنگ با نسخه کوتاه تر همراه با تبلیغات 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 720p HDTV x264-AVS   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 HDTV x264-SVA   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 480p HDTV x264-mSD/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E22 720p HDTV HEVC x265-MeGusta/PSA/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E21 720p HDTV x264-AVS   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E21 480p HDTV x264-mSD/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E21 720p HDTV HEVC x265-MeGusta/PSA/RMTeam   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait S01E21 HDTV x264-AVS   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x20 - Double Date.SVA.C   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E20.720p.HDTV.x264-SVA.C.Double Date   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E19.HDTV.x264-AVS.C.Showroom Showdown   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E19.720p.HDTV.x264-AVS.C.Showroom Showdown   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x18 - Neighborhood Watch.SVA.C   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x18 - Neighborhood Watch.SVA.CKevin.Can.Wait.S01E18.720p.HDTV.x264-SVA.C.Neighborhood Watch   M.S.A.A
.::: 30nama.click :::. - Translated by M.S.A.A 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x17 - 720p.HDTV.fa   Ali.ArSUb
.::: 30nama.click :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x17 - 480p.HDTV.fa   Ali.ArSUb
.::: 30nama.click :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x16 - 720p.HDTV.fa   Ali.ArSUb
.::: 30nama.click :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x16 - 480p.HDTV.fa   Ali.ArSUb
.::: 30nama.click :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E15   AdelDoN
من فقط هماهنگش کردم با 480 و 720 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x15 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x15 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x15.480p.HDTV.X264   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x15.480p.HDTV.ALL   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x15.1080p.HDTV.X264   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani | @Official30nama  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x14 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x14 -.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x14 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x14 .HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x13 - 720p.HDTV.C   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x13 - 480p.HDTV.C   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x12 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x12 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x11 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x11 -HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x11 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x10 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x10 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani 
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x09 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x09 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x08 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani دوستان زمان بندی این قسمت مشکل داره پس لطفا خودتون با جلو عقب بردن زیرنویس تنظیمش کنید  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x08 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani دوستان زمان بندی این قسمت مشکل داره پس لطفا خودتون با جلو عقب بردن زیرنویس تنظیمش کنید 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E02.HDTV.x264-720p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E02.HDTV.x264-480p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x01 - Pilot.720p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x01 - Pilot.480p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x07 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x07 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x06 - 720p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin Can Wait - 01x06 - 480p.HDTV   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani  
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E04.HDTV.720p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E04.HDTV.480p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani 
Farsi/Persian Kevin.Can.Wait.S01E03.HDTV.480p   Ali.ArSUb
.::: 30nama.com :::. | Ali.ArSUb | @ali_arkani 
دانلود زیرنویس فارسی Kevin Can Wait - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Kevin Can Wait - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Kevin Can Wait - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Kevin Can Wait - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Kevin Can Wait - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Kevin Can Wait - First Season فصل اول