دانلود زیر نویس فارسی The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda)

Poster

زیر نویس فارسی The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda)

  • سال ساخت : 2017
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.40 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.39 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.38 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.37 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.36 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.35 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.34 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.33 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian The.King.Loves.E35.@k-film-mm   K_film_mm
تیم ترجمه فیلم سریال کره ای مترجین : matin ,lida ,bahar,fateme 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.32 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.31 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.30 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.29 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian The.King.Loves.E29(k_film-mm).540P   K_film_mm
تیم ترجمه چنل @k_film_mm مترجمین: nahal,matin,lida 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.28 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.27 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.24 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.23 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.22 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.21 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.20 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.19 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.18 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.17 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E13 & E14 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E15 & E16 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.16 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.15 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.14 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.13 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E11 & E12 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E09 & E10 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.12 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.11 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E10[PeymanP.Y.N]   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم:پیمان  
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.10 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.09 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E09 [PeymanP.Y.N]   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم:پیمان  
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E07 & E08 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian The King Loves E07 FarsSub   eliooooooot
😍Telegram.me/FarsKore 😍ترجمه اختصاصی فارس ساب 😍AFKORE.IN 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E08 [PeymanP.Y.N]   PeymanPYN
(P.Y.N) متوجم:پیمان  
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E07 [PeymanP.Y.N]   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم:پیمان  
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.08 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.07 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian The King Loves 01 FarsSub   eliooooooot
Telegram.me/FarsKore 😍ترجمه اختصاصی فارس ساب 😍AFKORE.IN 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E05 & E06 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E03 & E04 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.06 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.05 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E04 [PeymanP.Y.N]   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم:پیمان  
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E03 (PeymanP.Y.N)   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم:پیمان  
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.04 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.03 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.02 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.EP.01 (barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 🌻The King Loves🌻 E01 & E02 (@KTteam & SMSDMG)   Ro94kgh
KTteam & SNSDMG پروژه همکاری دو تیم 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E02 [PeymanP.Y.N]   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم: پیمان  
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E02.Fa.[StarDrama]   stardrama
با افتخار تیم ترجمه استار دراما تقدیم میکند ‏‫‏کانال ما: ‪https://t.me/stardrama 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E01.Fa.[StarDrama]   stardrama
با افتخار تیم ترجمه استار دراما تقدیم میکند ‏‫‏کانال ما: ‪https://t.me/stardrama 
Farsi/Persian 왕은 사랑한다.The.King.Loves.E01(PeymanP.Y.N)   PeymanPYN
(P.Y.N) مترجم: پیمان  
دانلود زیرنویس فارسی The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda) دانلود زیرنویس The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda) زیرنویس فارسی The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda) دانلود زیرنویس فارسی The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda) با لینک مستقیم زیرنویس The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The King Loves (The King in Love / 왕은 사랑한다 / Wangeun Saranghanda)